Båtturer och Medlemsskap 2021

Angående sommarens båtturer:

Sommarens turer har avslutats.

Hjärtligt tack för Ert deltagande och intresse för vår båt.

Välkomna åter kommande sommar 2022, då vi dessutom har anledning att fira 160 år sedan byggnadsåret 1862. 

 

 

 

Kontaktformulär

Namn*
E-postadress*
Meddelande*

På väg ut ur båthuset. Tredje gången gillt i Venjanssjön År: 1878, 2005, 2020

2020-07-09 Tomten på plats vid ny brygga. En stor dag för Å/F Tomtens Vänner samt bybor och många andra ångbåtsentusiaster.

2020-07-18 Jungfrutur på öppet vatten. T.o.r. i höjd med Hjerpesbo. En stor dag för alla som bidragit med massor av arbete, tekniskt kunnande och inte minst att vi ekonomiskt, via sponsorer och olika bidrag, har kommit i hamn.

Hemfärd från Mälaröarnas Båtvarv AB, Onsdag 9 oktober 2019.

Se Tomtens återkomst till Venjan efter reparation 2,5 år på Mälaröarnas båtvarv:

https://youtu.be/U9mv8MLuRAM

Nybyggd (2019) Ångbåtsbrygga. Ca 250 bidragsgivare har fått sina namn infrästa i bryggans plank. Bryggan väntar på besök av Tomten.

Fantastisk reparation av Babbittslager och Axiallager, till propelleraxeln utfört av Museiföreningen Stockholm-Roslagens Järnvägar på verkstad i Faringe. Många synergier finns mellan Ånglok och Ångbåtar

Medlemskap 2021

Förnya ditt medlemskap för 2021 i föreningen "Å/F Tomtens Vänner". 

Nya som gamla medemmar är varmt välkomna. 

Medlemskapet i föreningen får man för 200:- per person/år.

Betalning kan ske på olika sätt: Bank-Giro, och Swish.

Bank-Giro: 5074-5496, Swish: 123 593 2322

Ange vid betalning: Namn, Bostadsort/Venjanort, e-post (önskvärt där sådan finns).

Kondoleanser

Vid kondoleanser kan minnesgåva till Å/F Tomtens vänner, lämnas till:

Birgitta Mattsson, Telefon 073-612 05 51,  Bg: 5074-5496

De anhöriga får en hälsning från Dig via nedanstående minnesblad.

Historik över Å/F Tomten 1862-2020

Å/F Tomten:

1862 Byggdes Fartyget Tomten vid Södra Varvet i Stockholm och sjösattes i Siljan

1878 Flyttades den till Venjanssjön, enligt uppgift dragen för handkraft.

1903 Ny panna och maskin från Hernösands Mekaniska Verkstad 8 hk till 55 ihk.

1962 Upphörde flottning i Venjanssjön och därmed även behov av ”Varpbåt”.

1966 Såldes Tomten till två privatpersoner för att hamna i sjön Runn

1982 Tomten åter till Siljan. Återuppbyggnad med trad. styrhytt och helsvetsat däck.

2004 Föreningen Å/F Tomtens Vänner bildas 13 nov.

2005 juni Tomten köps tillbaka av den dåvarande ägaren (privatperson) och transporteras från Siljan till Venjanssjön.

2005-2009 Allehanda reparationer och iordningställande av båthus och bryggor. 2009 Sjösättning 23 maj

2009-2013 Fungerande turer på Venjanssjön. Samverkan med Sandöprojektet.

2013 Bryggbygge på Sandön.

2013 Brand uppstår i båt och båthus. Båten totalförstörs liksom båthus. Juni

2013-2016 Med hjälp av försäkringspengar bidrag från företag, organisationer och privatpersoner börjar arbetet med att restaurera båthus och fartyg. Olika alternativ provades men man beslutade, av historiska skäl, att restaurera Tomten.

2017 Ett stort beslut togs när man beslutade att reparera fartyget. Efter beslutet har ett helt nytt båthus byggts upp. Den utbrunna båten har under våren fraktats för reparation till Mälaröarnas båtvarv på Färingsö. Ångmaskinen är i huvudsak återställd via Torshällaverken.

2018 Under detta år uppstartades, lokalt, det stora jobbet med att restaurera båten. Pannan omtubades. Inte speciellt enkelt arbete. Mycket lärdom och hjälp inhämtades från ångbåtsmänniskor runt om Siljanstrakten och övriga Sverige.

2019 25 januari Transporterades panna och maskin till varvet på Färingsö Ny ångbåtsbrygga byggs m.h.a. sponsrat virke/plank. Namninskriptioner i bryggans plank säljs med stor ekonomisk framgång. Den 10 okt hämtas Tomten på Varvet för att transporteras till Venjan och tillhörande båthus.

2020 Under föreningens ambitiösa ordförande Kennet Karlsson, har en mängd arbeten startats upp och utförts.

Varje veckoslut fr.o.m. dec 2019 har varit vikt åt allehanda Tomte-aktiviteter. Rapportering över vad som utförts har redovisats via Facebook och ”Renovering Å/F Tomten”.

Rör och ventiler, tillhörande panna och maskin, har kommit på plats. En fantastisk fin Styrhytt har återskapats och satts på plats. Montage av fönster i skrovsidor. Nytt rökrör till köksspis. Montage av roderstyrning. Inlyft av barlast. Oändligt antal timmar nedlagt som ideellt arbete av styrelse och andra. Svårt att hitta de rätta orden för att beskriva all den kompetens och arbetsvilja som på frivillig/ideell väg bidragit till att färdigställa båten till sjödugligt skick.🙂

Den 9 juli sjösattes Tomten för tredje gången i Venjanssjön. Inte helt utan problem men till bryggan, via egen maskin, kom den. Jungfrutur på ca 1 timme utfördes 18 juli. Därefter har smärre mm-justeringar utförts.

Ca 20 st. lyckade testturer har utförts

Utan sponsorer, ekonomiska bidrag av olika slag och mängder av ideellt arbete hade inte projektet kunnat genomförts. Många kollegor i ångbåtsbranschen har bidragit med goda "råd och dåd"

Båthus och brygga har försetts med belysning och eluttag. Vinsch i vinschhus har iordningställts och idrifttagits.

Ett bokprojekt har startats upp och som avser att beskriva båten under 160 år och livet runt båten. Utges inför år 2022

Förhoppningar och planer finns att ett samarbete med ett ”Sandöprojekt”, kan komma till stånd. ”Projekt” saknas för närvarande. Sandön torde bli ett intressant resmål för Tomten.

Föreningen har, 2020 ett medlemsantal på 140 personer.

Å/F Tomten är troligtvis Sveriges (Nordens, Europas ??) äldsta propellerdrivna, vedeldade ångbåt. Hittar en konkurrent i, Engebret Soot, Norge. Hon har dock inte mycket av originalskrov kvar. Många restaureringar har, genom åren, där utförts

Tomtens Panna har fått nya tuber

Efter många vedermödor har vi begåvat Tomten med ny tub. De gamla härstammar från 1903 och hade gjort sitt. Bara att demontera de gamla var en bragd. Att sedan stoppa upp nya var inte heller helt utan ansträngning. Lyckligtvis fick vi skicklig hjälp med detta av personer som gjort motsvarande arbete tidigare.

Efter två dagars hårt arbete har alla tuber (40 st) valsats fast i pannväggarna

Kvällen 2018-12-05 var pannan vattenfylld och provtryckt med 4 bar. (befintligt vattentryck). Ytterligare prov skall göras med högre tryck. Allt tyder på att tubbytet har lyckats.👍😋. MILESTONE !!

25 jan. Lastning inför färd till Mälarövarvet, och inlyftning i båtskrovet.

Lastningen övervakas och beundras. Fantasiska människor!!

Vika Timmer & Grus håller med transporten till varvet. Stort tack !!

Nya tuber nästan påplats

Här drar man en Vals

Här kan man ju ta sig en lur såvida man inte kör en vals

Styrhytt

Utbränd tomte

Tomten på Mälaröarnas Båtvarv

Durkplan 8 okt.

Durkplan akterut 8 okt.

"Källarplan" med plats för panna och ångmaskineri

Huvudångmaskin 55 hk

Tryck och Nivå i Panna

Tomten stävar hemmåt 2005, Från Siljan till Venjanssjön. Foto Billy Aronsson

Panna augusti 2018

Flottarlag på Venjanssjön

Jofs Karl, Emil Holén, Fritz Söderlund, Frans Norberg, Boos Ernst, Sellner, Erik Norberg

Tomten vid Venjans kyrka, Tidigt 1900-tal

Från almanack Järna Fotoklubb

Rumplaget på Vanån 1962, Till höger: Brus Holger och Oskar Modig

Torrfors

Namn*
E-postadress*
Meddelande*
Jag är ett stycke. Klicka här för att lägga till din egen text och redigera mig. Jag är ett jättebra ställe för dig att berätta din historia på så att dina besökare kan få veta lite mer om dig.
Jag är ett stycke. Klicka här för att lägga till din egen text och redigera mig. Jag är ett jättebra ställe för dig att berätta din historia på så att dina besökare kan få veta lite mer om dig.