Torrfors tidigt nittonhundratal. Båthus för kyrkbåtar t. höger