Just nu händer mycket med Tomten. En riktigt fin styrhytt håller på att färdigställas Denna bild är från 21 mars

Hemfärd från Mälaröarnas Båtvarv AB, Onsdag 9 oktober 2019.

Se Tomtens återkomst till Venjan efter reparation 2,5 år på Mälaröarnas båtvarv:

https://youtu.be/U9mv8MLuRAM

Den nybyggda Ångbåtsbryggan är invigd.

Fantastisk reparation av Babbittslager och Axiallager, till propelleraxeln utfört av Museiföreningen Stockholm-Roslagens Järnvägar på verkstad i Faringe. Många synergier finns mellan Ånglok och Ångbåter

Panna och maskin är nu  transporterad till varvet och senare inmontering i Tomten.

 

Medlemskap 2019

Åter dags att förnya medlemskapet för 2019 i föreningen "Å/F Tomtens Vänner".

Även nya medemmar är varmt välkomna. 

Medlemskapet i föreningen får man för 100:- per person/år.

Betalning kan ske på olika sätt: Bank-Giro, och Swish.

Bank-Giro: 5074-5496, Swish: 123 593 2322

Ange vid betalning: Namn, Bostadsort/Venjanort, e-post (där sådan finns).

25 jan. Lastning inför färd till Mälarövarvet, och inlyftning i båtskrovet.

Lastningen övervakas och beundras. Fantasiska människor!!

Vika Timmer & Grus håller med transporten till varvet. Stort tack !!

Kondoleanser

Vid kondoleanser kan minnesgåva till Å/F Tomtens vänner, lämnas till:

Birgitta Mattsson, Telefon 0250-622 95, Bg: 5074-5496

De anhöriga får en hälsning från Dig på ett minnesblad.

Sammanfattning av 2018-Verksamheter, Å/F Tomtens Vänner

Under föreningens ordförande har under året en mängd arbeten startat och utförts. Exempel: Reparation av ångmaskin, Rengöring av panna, Demontering av armatur, Reparation av demonterad armatur (ventiler), Tillverkning av olika tätningar, Demontering av skadad panntub 40 st, Anskaffning av nya tuber, Tillverkning av nytt nivåglas, Anskaffning/tillverkning av gängverktyg för tubmontage, Tillverkning av ny styrhytt i trä, Överlämning av byggelementen för målning, Blästring av panna in/ut-sida samt div andra kringdetaljer, Uppstädning runt båthus, Inpassning och montage av ny panntub, Anskaffning av verktyg för invalsning av ny tub, Montage av ny tub (valsning), Provtryckning (egenkontroll), Tillverkning/reparation av sotugn, Transporter av panna till och från Mora samt internt i Venjan, Deltagande under Venjansdagen. Varvet har under våren utfört omfattande svetsarbeten. Kortfattat återstår montage av: axlar och lager, panna och maskin, räcken, blästring och målning. Ett flertal besök på Varvet/Färingsö, Oräkneligt antal resor till/från Mora och alla välvilligt inställda företag, Oändligt antal timmar nedlagt som ideellt arbete av styrelse och andra. Deltagit på näringslivsmöte arrangerat av kommunen och företag i Venjan. Kennet föredrog aktiviteter runt ”Tomten” och Ulf om ”Sandöprojektet”. Samarbete med Projektet kommer att återupptas så snart som Tomten kommer i sjön. Värvning av flera medlemmar pågår kontinuerligt och är nu 148 st. Flera presumtiva samarbetspartners finns och värdefulla insatser från dessa har redan kommit oss tillgodo. Bättre presentation av dessa kommer att utföras när vi kommit lite längre fram i projektet. D.v.s när Tomten återbördad från varvet och åter i Venjan. Planen för detta är kommande försommar.

Tomtens Panna har fått nya tuber

Efter många vedermödor har vi begåvat Tomten med ny tub. De gamla härstammar från 1903 och hade gjort sitt. Bara att demontera de gamla var en bragd. Att sedan stoppa upp nya var inte heller helt utan ansträngning. Lyckligtvis fick vi skicklig hjälp med detta av personer som gjort motsvarande arbete tidigare.

Efter två dagars hårt arbete har alla tuber (40 st) valsats fast i pannväggarna

Kvällen 2018-12-05 var pannan vattenfylld och provtryckt med 4 bar. (befintligt vattentryck). Ytterligare prov skall göras med högre tryck. Allt tyder på att tubbytet har lyckats.👍😋. MILESTONE !!

Nya tuber nästan påplats

Här drar man en Vals

Här kan man ju ta sig en lur såvida man inte kör en vals

Medlemskap:

Medlemskap i föreningen får man till ett mycket förmånligt pris. Årsavgiften är 100:- per person. Betalning kan ske på olika vis: Bank-Giro, Swish och Kontant.

Bank-Giro: 5074-5496, Swish: 123 593 2322

Ange vid betalning: Namn, Bostadsort/Venjanort, e-post (där sådan finns).

Efter registrerad betalning svarar vi, med e-post, att det är mottaget och ett noterat medlemsnummer.

Mycket arbete och en hel del kostnader återstår innan båten kan sjösättas. Enligt plan sommaren 2020.

Själva båten är sedan förra året på varv för reparation. https://www.facebook.com/tomtenmalaroarnasbatvarv/

Planerad återkomst till Venjan är nästa sommar 2019

Föreningen är därför i stort behov av insatser på olika vis. Vi är övertygade om att det i medlemskåren finns personer som kan bidra på ett eller annat vis.

I dagsläget finns drygt 130 st. medlemmar och förhoppningen är att denna skara ska utökas.

 

Medarbetarskap:

Presentation av sponsorprogram är f.n. under utformning. Känner någon, redan nu en "hugad spekulant", så hör gärna av dig. Förtydligande kommer senare.

 

Telefonkontakt: Kennet Karlsson Ordf. Å/F Tomtens Vänner 070-605 2410

 

 

 

 

Styrhytt

Utbränd tomte

Tomten på Mälaröarnas Båtvarv

Durkplan 8 okt.

Durkplan akterut 8 okt.

"Källarplan" med plats för panna och ångmaskineri

Huvudångmaskin 55 hk

Tryck och Nivå i Panna

Tomten stävar hemmåt 2005, Från Siljan till Venjanssjön. Foto Billy Aronsson

Panna augusti 2018

Flottarlag på Venjanssjön

Jofs Karl, Emil Holén, Fritz Söderlund, Frans Norberg, Boos Ernst, Sellner, Erik Norberg

Tomten vid Venjans kyrka, Tidigt 1900-tal

Från almanack Järna Fotoklubb

Rumplaget på Vanån 1962, Till höger: Brus Holger och Oskar Modig

Torrfors

Namn*
E-postadress*
Meddelande*
Jag är ett stycke. Klicka här för att lägga till din egen text och redigera mig. Jag är ett jättebra ställe för dig att berätta din historia på så att dina besökare kan få veta lite mer om dig.
Jag är ett stycke. Klicka här för att lägga till din egen text och redigera mig. Jag är ett jättebra ställe för dig att berätta din historia på så att dina besökare kan få veta lite mer om dig.